Resultado da votación HaikusRESULTADO VOTACIÓNS

Nº 26...............................................28 puntos


Alemaña

¡¡Adeus rapaz!!
Véxote en Alemaña
estráñameNº 32...............................................21 puntos


Sacha e sacha

sacha e sacha
¿por que sacha Felisa?
veñen de Vigo
Nº 31 e Nº 3.....................................10 puntos


 Noite

Na noite espida
Nun suspiro da vella
Final da vida s/t

Cerdeira sen flor
Merlos cantando ó sol
E ti no balcón.
/*-----script funcionamento buscador cabeceira Minerva Aurora-----*/