Dous anos de Ateneo Atlántico

Vídeo elaborado para presentar na Asemblea Xeral de socias de decembro de 2019 e que resume todos os actos organizados polo Ateneo Atlántico ao longo dos seus dous primeiros anos./*-----script funcionamento buscador cabeceira Minerva Aurora-----*/