Manifesto 8 de marzo. 2019


Coma o ano pasado, e sempre sensibles ás reinvindicacións que axuden a mellora da condición da muller e a plena igualdade entre sexos, compartimos unha reflexión conxunta feita polos socios e amigos do Ateneo Atlántico no 8 de Marzo, Día da Muller.

Manifesto Feminista 2019 do Ateneo Atlántico


/*-----script funcionamento buscador cabeceira Minerva Aurora-----*/