A violencia que habita na sexualidade

A violencia que habita na sexualidade

Mercedes Oliveira
Priscila Retamozo

Presentan:
Luisa Abad
Amada Traba

Martes 30 de novembro
19 horas. Casa Galega da Cultura

Con motivo do Día Internacional da eliminación da Violencia contra a Muller, o Ateneo Atlántico organiza a actividade A violencia que habita na sexualidade, na que Chis Oliveira e Priscila Retamozo falarán sobre pornografía, prostitución, cultura da violación..., e, en xeral, das diferentes formas en que se exerce violencia contra as mulleres.
O acto terá lugar o vindeiro 30 de novembro, martes, ás 19 horas, na Casa Galega da Cultura.
Será presentado por Amada Traba e Luisa Abad

O 25 de novembro

O Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller foi aprobado pola Asemblea Xeral das Nacións Unidas na súa Resolución 50/134 de 17 de decembro de 1999.
Celébrase cada 25 de novembro para denunciar a violencia que se exerce sobre as mulleres en todo o mundo e reclamar políticas para lograr a súa erradicación.
A primeira convocatoria foi promovida polo Movemento Feminista Latinoamericano en 1981; a data do 25 de novembro lembra o día de 1960 en que foron asesinadas as tres irmás Mirabal por orde expresa do dictador o Chivo Trujillo na República Dominicana.
Foi a propia República Dominicana a que en 1999, e co apoio de 80 países, fixo a proposta á ONU para que o Día internacional da eliminación da violencia contra a muller pasase a formar parte do seu calendario de conmemoracións.

Violencia contra a muller

Na mencionada resolución, a ONU define ás claras de que estamos a falar cando utilizamos as palabras violencia contra a muller: «de todo acto de violencia baseado na pertenza ao sexo feminino que teña, ou poida ter como resultado un dano ou sufrimento físico, sexual ou psicolóxico para a muller, así como as ameazas con tales actos, a coacción ou a privación arbitraria da liberdade, tanto se se producen na vida pública como na vida privada».

Priscila Retamozo

Politóloga, Máster en Igualdade de Xénero na UMA. Coordinadora do proxecto coeducativo Comando Igualdade. Estancia en 2018 na Secretaría Técnica contra a violencia de xénero en ONU mulleres-Ecuador. Experiencia no desenvolvemento de proxectos educativos con enfoque de xénero. Coautora, xunto a Chis Oliveira, do libro "Comando Igualdade: a A mocidade facendo a revolución feminista nas aulas!". Centra a súa actividade profesional na sensibilización e formación en igualdade de profesorado, alumnado e familias.

Mercedes Oliveira

É catedrática de Filosofía e doutórase no 97 cunha tese en educación afectivo-sexual.
Foi profesora en diferentes Mestrados de Xénero (das universidades de Vigo, A Coruña e Córdoba), así como presidenta da ONG de Dereitos Sexuais Federación de Planificación Familiar de España (1998-2003).
É membra fundadora de Enxergo e Nexos de Didáctica da Filosofía, (grupo de referencia en Galicia na elaboración de libros de texto, materíais curriculares e na formación do profesorado).
Hai 10 anos montou o Comando Igualdade, grupo de máis de 100 estudantes de Instituto e universidade que levan a cabo intervencións en espazos educativos e sociais para promover relacións igualitarias. Premios.-Educación y Sociedad, Premio Irene, Viguesa Distinguida, “Madre de la Coeducación” CLAVICO 2020, o de Mulleres en Acción e o Premio Ernestina Otero.
Libros publicados. É autora dunha trintena de libros entre os que destacan: “Ám@me” (Galaxia) e “Amarte. Pensar el amor en el siglo XXI” (La Catarata).
É autora de numerosos artigos en revistas especializadas, libros de texto e materiais didácticos de Filosofía, Ética, Antropoloxía e Cidadanía. A autoría do último deles, “Comando Igualdade. A Mocidade facendo a revolución feminista nas aulas”, é compartida coa outra invitada de hoxe, Priscila Retamozo.

Presentación libro. Clase y política en España

 

Presentación do libro

CLASE POLÍTICA EN ESPAÑA (1996-2008)
de MODESTO GAYO

Remedios Copa
Xosé Mahou

Mércores 24 de novembro
19 horas, biblioteca da EMAO

 O mércores 24 de novembro, ás 19 horas, e na biblioteca da EMAO, o Ateneo Atlántico presenta o libro Clase y política en España I (1986-2008), de Modesto Gayo (editorial Siglo XXI España, 2021).

Modesto Gayo é catedrático de socioloxía na Universidade Diego Portales de Santiago de Chile.
Ademais de docente, a día de hoxe é investigador adxunto do Centro de Estudos de Conflito y Cohesión Social (COES).
As sus áreas de especialización son, entre outras, as teorías da clase media, a desigualdade cultural, a reprodución social e o estudo das prácticas da riqueza e das elites.

Neste libro, subtitulado Estrutura social e clase media na democracia pos-transicional, e prologado por Alberto Garzón, realiza un profundo estudo sociolóxico da clase media española e do seu comportamento político.

Ademais de profundar nas teorías e debates sobre a clase media, Modesto Gayo afonda no seu comportamento político, as súas actitudes e valores, e a relación entre o emprego e o voto, tomando para esta última análise o caso español no período comprendido entre 1986-2008.

Tampouco escapan ao estudo do autor, a estabilidade do votante e a continuidade do sistema de partidos, a evolución ideolóxica da clase media e a súa participación e implicación nas organizacións políticas y sindicais.

Gayo, no seu libro, degrae os patróns importantes do comportamento político da clase media e vai máis alá das habituais análises, incorporando diferentes temáticas que lle permiten extraer conclusións multidimensionais.

En palabras do autor “non abonda con subliñar diferencias parciais cando un cadro xeral é empiricamente máis completo e pode matizar en diferentes grados ou contradicir teses derivadas de investigacións monotemáticas”.

 

Visita guiada ás exposicións de Lodeiro

Visita guiada á exposición

Xeometría e Figura
Recuperando a Lodeiro

 con
Javier Pérez Buján
Chus Lodeiro

Luns 22 de novembro, 18.30 horas
Fundación Laxeiro
19.30 horas Sala Apo'strophe

 O número de asistentes será de 25 persoas, previa inscrición no seguinte enlace:

O prazo de inscrición abrirase o xoves 18 de novembro ás 20 horas
As prazas adxudicaranse por orde de solicitude
Máximo dúas solicitudes por persoa
Terán preferencia as persoas asociadas

 

O seguinte texto, sobre Lodeiro e as exposicións obxecto da visita, foi escrito polo noso compañeiro X.Carlos Bernárdez para o Faro da Cultura do 4 de novembro.

Xeometría e Figura. Recuperando a Lodeiro

A Fundación Laxeiro e a sala Apo’strophe.arte recuperan para Vigo a obra de Xosé Telmo Lodeiro (Vigo, 1931-1996) por medio de senllas mostras: Lodeiro. A xeometría inexacta e Lodeiro: A Figura Transcendida, que se fan coincidir co 25 cabodano do artista.
Trátase de dúas exposicións de contido ben diferente, a primeira centrada no depurado traballo de abstracción xeométrica do artista e a segunda dedicada á súa representación da figura humana, con especial atención a unha serie de obras da súa etapa final.

Lodeiro. A xeometría inexacta

Lodeiro. A xeometría inexacta permite visibilizar o labor do Lodeiro máis depurado e desenvólvese tendo como centro tres lenzos de 1976 e 1979 que o autor titulou cos números 2, 3 e 4, dándolles polo tanto un tratamento serial, como serial semella tamén o motivo e o tema, compostos nos tres casos por retículas regulares e uniformes repetidas de maneira secuencial en toda a superficie pictórica, con ricas variacións cromáticas que as dotan dun ritmo intenso. Son cadros elaborados dando importancia central á captación lumínica que parecen xurdir das formas, semellando que estas posuísen unha propia fonte de luz.

O resultado -lembremos que as obras teñen máis de corenta anos-, nunha primeira ollada, é unha obra dunha contemporaniedade plena, que nos evoca unha vertente da pintura actual preocupada por ligar este ámbito de captación coa investigación formal herdeira das vangardas históricas, porén, o conxunto de traballos sobre papel -15 debuxos- e lenzos expostos mostran unha fasquía dunha modernidade e actualidade absolutas, como acabadas de saír do obradoiro do pintor.

É a de Lodeiro unha pintura moi interesada na investigación sobre a cor e a percepción visual, que experimenta coa luz e os reflexos e sobre todo centrada na captación dos ritmos. O pintor leva adiante un proceso de deconstrución de forma e cor, non só nun sentido xeometrizante -aínda que as procuras xeométricas son ben evidentes na súa concepción plástica- senón baseado en ritmos máis sutís, como se se tratar dunha rima interna, por usarmos un termo poético que lle acae moi ben ao sentido profundo da pintura do artista vigués.

Do mesmo xeito que no mundo arquitectónico, do que se trata na obra de Lodeiro é dunha ordenación consciente, que presta atención a unidades “elementais” que dialogan por medio dun alfabeto plástico. O resultado, como o tratamento serial evidencia, sería unha “produción”, por usarmos un termo caro ás vangardas soviéticas dos anos vinte, mais unha produción que ten moito de poética, dunha poeticidade das formas, produto da exploración de moi variados ámbitos que afectan a forma e a súa sociabilidade, é dicir que adoptan o seu pleno sentido ligadas á súa función social.

Rostros transcendidos

De xeito ben diferente tamén sorprenden as obras figurativas da sala Apo'strophe.arte, entre as que hai un conxunto de obras inéditas da etapa final do artista que combinan o rigor xeométrico e cromático cun certo art pop que evoca un mundo de referencias visuais do tempo de elaboración destas pinturas. A relación abstracción-figuración ou o uso da cor en canto elemento de expresión e de composición son algunhas das cuestións en que este tipo de traballos incide. Na súa obra final -realizada na década dos noventa-, e en particular na serie de rostros que agora podemos contemplar por primeira vez, o artista, sen negar estes presupostos, modula un novo ciclo creativo conformando un universo de tenso cromatismo, que procura dunha captación intensa. É a súa unha pintura feita de rigorosa análise. As faces que pinta Loreiro son, xa que logo, concreción do visíbel, mais non do real, e para a súa realización o pintor sabe que o visíbel comeza co cromatismo e a luminosidade e que o cadro debe iluminar no duplo sentido de permitir a representación e de revelar, un sentido ben profundo que fica alén da simple reprodución dunha determinada figura ou obxecto. A simplicidade de esquemas, combinada coa contundencia plástica, conforma un universo que nos transporta do plástico ao emocional. Lodeiro consegue que uns presupostos formais repetidamentes tratados ao longo da historia da arte acaben en formas dunha contundencia e capacidade de comunicación plena, en que a cor atinxe unha contida capacidade emotiva e reforza certa sensación de estrañamento, claramente procurada e lograda

Información das exposicións:

Títulos: Lodeiro. A xeometría inexacta e Lodeiro: A Figura Transcendida
Comisariado: Javier Pérez Buján e Ruth Lodeiro
Locais: Fundación Laxeiro, Casa das Artes, Concello de Vigo e Apo’strophe.arte, Praza Elíptica, Vigo
Até o 16 de xaneiro de 2022

As visitas serán guiadas por Javier Pérez Buján (Director artístico da Fundación Laxeiro) e Ruth Lodeiro (filla do artista), ambos comisarios da exposición.

Ciclo Decrecemento. Alternativas e solucións

 

Ciclo Decrecemento
ALTERNATIVAS E SOLUCIÓNS

Miguel Anxo Abraira
Mario Pansera

Presenta Remedios Copa

Xoves 18 de novembro
19 horas. Salón de actos da ONCE

 Convencidos de que o crecemento infinito é materialmente imposible nun planeta finito, o Ateneo Atlántico únese á Rede para o Decrecemento Eo-Navia/Galiza/O Bierzo na organización dun ciclo de conferencias de divulgación que poñan de manifesto tanto a imposibilidade do crecemento infinito como a posibilidade (a necesidade) dun xiro cara ao Decrecemento.

No día de hoxe chegamos ao final do ciclo coa actividade na que Miguel Anxo Abraira e Mario Pansera presentan as conclusións do ciclo en forma de "alternativas e solucións" á sociedade do crecemento infinito.

Miguel Anxo Abraira é presidente da Rede para o Decrecemento Eo-Navia/Galiza/O Bierzo, organizadora, xunto co Ateneo Atlántico, do ciclo.
Mario Pansera é Doutor en Manaxement e Investigador no ECOBAS (Economics and Business Administration for Society) na Universidade de Vigo.
Presenta o acto, como vén sendo habitual, a nosa compañeira Remedios Copa, vocal na Xunta Directiva do Atneo e representante en Vigo da Rede para o Decrecemento.

O acto terá lugar o 18 de novembro, xoves, ás 19 horas, no salón de actos da sede da ONCE en Vigo (Gran Vía 16).

PROGRAMA COMPLETO DO CICLO

A crise enerxética
Xoves 14 de outubro

Xoán Ramón Doldán
Decano da Facultade de CC Económicas
e empresariais da USC

Presenta Remedios Copa
Da XD do Ateneo e representante da Rede en Vigo


Repercusión da crise enerxética
no sector da alimentación

Xoves 21 de outubro

Begoña de Bernardo
Enxeñeira agrónoma
Presidenta de Véspera de Nada

Presenta Remedios Copa

Tecnoloxización e Decremento
Mineiría extractiva de terras raras

Xoves 28 de outubro

Xulio Carmona
Coordinador confederal da área de dixitalización
e contaminación electromagnética de
Ecoloxistas en Acción

Iolanda Mato
Educadora ambiental. Fundação Montescola

Presenta Remedios Copa
 
 
O Antropoceno e a crise
medioambiental

Xoves 11 de novembro

Xabier Pumariño
Biólogo e Consultor ambiental

Montse Valencia
Asesora xurídica ambietalista
Ecoloxistas en acción

Presenta Remedios Copa

 
Decrecemento:
alternativas e solucións

Xoves 18 de novembro

Miguel Anxo Abraira
Presidente da Rede para o Decrecemento


Mario Pansera
Doutor en Manaxement e Investigador no ECOBAS (UVI)

Presenta Remedios Copa

 

Visita guiada á exposición Un humanismo moderno

 
Visita guiada á exposición

Un humanismo moderno
Colmeiro, Seoane, Picasso, Vertés

 con
Xosé Carlos López Bernárdez
(Comisario da exposición)

Martes 16 de novembro, 18.30 horas
Casa das artes

PECHADA A INSCRICIÓN. AFORO COMPLETO

Un Humanismo moderno. Colmeiro-Seoane-Picasso-Vertès, está organizada pola Asociación Amigos do Pintor Colmeiro e maila Fundación Museo de Artes do Gravado de Ribeira, coa colaboración do Concello de Vigo.

A mostra reúne significativos exemplos do traballo gráfico e da ilustración de dúas figuras cimeiras da arte galega: Manuel Colmeiro e Luís Seoane, que no exilio arxentino e durante os anos corenta desenvolven unha estética con resonancias clasicistas. En diálogo cos nosos autores exponse a famosa Suite Vollard de Pablo Picasso, cen gravados feitos en diversas técnicas: buril, punta seca, augatinta ao azucre e augaforte, elaborados entre setembro de 1930 e xuño de 1936 e as ilustracións de Dafnis e Chloé (1954) realizadas polo artista de orixe húngara Vertès, un gravador afincado en Francia que desenvolve unha obra con indubidábeis referencias picassianas nos mesmos anos que os traballos do noso exilio.

Na obra de Colmeiro e Seoane os ecos picassianos son tamén evidentes e no contexto da nosa diáspora esta escolla non é soamente unha opción estética senón tamén política, porque Picasso realizara en 1937 o Guernica comprometido coa República acosada en plena Guerra Civil e era, nos anos da II Guerra Mundial, un artista que, en palabras do escritor Lorenzo Varela “nos señala la puerta maravillosa, la salida digna, la ventana por la que dar el salto a la Europa nuestra del futuro”. O malagueño era xa un referente cívico e estético de indubidábel prestixio e cunha ben sinalada capacidade de influencia. Alén diso, o neoclasicismo arcádico picassiano tiña outras connotacións que o facían atractivo desde estas posicións ideolóxicas porque se podía apelar por medio del a un substrato colectivo de feliz equilibrio entre a natureza e a realidade humana, brutalmente ceifada polas ditaduras fascistas.

A visita será guiada por Carlos L. Bernárdez, co-comisario da exposición.

O máximo de asistentes será de 20 persoas, previa inscrición.

Ciclo Decrecemento. Antropoceno e crise medioambiental


 CICLO DECRECEMENTO

O antropoceno e a crise medioambiental

Xabier V. Pumariño e Montse Valencia
Presenta Remedios Copa

Xoves 11 de novembro
19 horas. Salón de actos da ONCE

Continuando co ciclo sobre Decrecemento, o vindeiro xoves 11 de novembro, ás 19 horas, terá lugar a cuarta conferencia, que estará a cargo de Xabier V. Pumariño (Biólogo ambiental) e Montse Valencia (Asesora xurídica e consultora de medio ambiente).

A presentación correrá a cargo de Remedios Copa (Ateneo Altántico e Rede para o Decrecemento EO-Navia/Galiza/O Bierzo), e o tema a debate é o sempre actual do Antropoceno (e a súa relación coa crise medioambiental).

Antropoceno é o nome proposto por moitos científicos para denominar a época xeolóxica que estamos a vivir na actualidade. Segundo esta proposta, o Antropoceno comezaría co inicio da Era Industrial, aínda que sobre este punto non existe unanimidade. Hai outras correntes que sitúan o inicio do Antropoceno na aparición da agricultura.

En todo caso, antropoceno, vén describir o período en que o ser humano exerce a súa enorme presión sobre todo o globo terrestre e a todos os niveis.

Unha consecuencia desta presión é a afección ao vivo, á diversidade, no senso de que xa se empeza a falar da sexta extinción masiva, con tremendas consecuencias sobre a biosfera e que xa está a afectar á propia vida humana.

/*-----script funcionamento buscador cabeceira Minerva Aurora-----*/