Xunta Directiva do Ateneo Atlántico

Xunta Directiva do Ateneo Atlántico
 

A Xunta Directiva do Ateneo Atlántico de Vigo, elixida pola Asemblea Xeral Ordinaria de 13 de decembro de 2019 está formada por:

 • Presidente: Anxo Cabada
 • Vicepresidenta: Puri Pérez Leirós
 • Secretaria: Luísa Abad
 • Tesoureiro: Emilio Fernández Zunzunegui
 • Vocais:
  • Laura Caveiro
  • X. Carlos L. Bernárdez
  • Cristina Sotelo
  • Rafael Ojea
  • Remedios Copa
  • Paula Giráldez
  • Luís Otero
  • José Luis Mateo
  • Nacho Pérez
 


 
 
/*-----script funcionamento buscador cabeceira Minerva Aurora-----*/