Terceiro Estado da cuestión: A música en Vigo a debateA música en Vigo a debate no terceiro Estado da Cuestión

Logo da súa creación en outubro pasado, o Ateneo Atlántico consolida o formato do Estado da Cuestión para abordar asuntos que precisan dun debate plural e especializado, en diálogo aberto ante o público. O mércores 7 de marzo, a música en Vigo centrará o terceiro destes debates que se celebrará na Biblioteca da EMAO a partir das 19:30 h.

Sete representantes de diferentes aspectos da actividade musical na nosa cidade aportarán a sua ollada e experiencia en ámbitos como a producción de espectáculos, a interpretación, o ensino, a implicación das institucións, as tendencias da iniciativa privada, as demandas e expectativas dos diferentes públicos e as necesidades que podan ser comúns.

Na intención do Ateneo prevalece servir como lugar de encontro para que as diferentes posicións ou alternativas a respecto dalgunha problemática de actualidade, teñan ocasión de procurar solucións ou pontos en común. Ata o de agora, a representación da sociedade viguesa nos debates xa producidos (sobre o MARCO e sobre o teatro), foi ampla, variada e xenerosa, pero sen conseguir a participación de responsables políticos. Outro tanto acontece co plantel de expertas e expertos que concorren ao Estado da Cuestión sobre a música en Vigo, que moderará a artista multidiscipinar e escritora, Silvia Penas, no que participarán:
  • Anxo Pintos, músico e profesor da Escola municipal de música folk e tradicional, ETRAD .
  • Raquel Seijo, compositora, promotora de Sweet Nocturna
  • Segundo Grandío, compositor e produtor.
  • Felipe Villar, profesor no conservatorio Mayeusis; Jazz Nigrán.
  • Rasa Biveiniene Jakutyte. subdirectora do Conservatorio superior de música de Vigo. e especialista en música clásica.
  • Patricia Hermida, avogada especialista en dereitos de autoría.
  • Luis Campos, organizador do festival Sinsal.
Dada a importancia das políticas da Xunta e do Concello nas actividades relacionadas coa música, desde a organización convidouse aos seus representantes para intervir no debate, pero non confirmaron asistencia. O Ateneo lamenta a ausencia das institucións públicas en encontros coma este que proporcionan unha oportunidade para a transparencia e o cumprimento da obriga de explicar o labor dos nosos representantes. Malia todo, sempre que sexa preciso, manterá abertos os seus actos á súa participación.

Ningún comentario:

Publicar un comentario

/*-----script funcionamento buscador cabeceira Minerva Aurora-----*/