Ateneo na casa

No programa  Ateneo na casa empregamos unha plataforma para video reunións . Aqui tedes un par de videos de axuda para manexar esta ferramenta./*-----script funcionamento buscador cabeceira Minerva Aurora-----*/