Video sobre vacinas

 

Recomendado pola Dra. África Gonzalez como complemento da mesa "VACINAS EN TEMPOS DE PANDEMIA"/*-----script funcionamento buscador cabeceira Minerva Aurora-----*/