Presentación libro. Clase y política en España

 

Presentación do libro

CLASE POLÍTICA EN ESPAÑA (1996-2008)
de MODESTO GAYO

Remedios Copa
Xosé Mahou

Mércores 24 de novembro
19 horas, biblioteca da EMAO

 O mércores 24 de novembro, ás 19 horas, e na biblioteca da EMAO, o Ateneo Atlántico presenta o libro Clase y política en España I (1986-2008), de Modesto Gayo (editorial Siglo XXI España, 2021).

Modesto Gayo é catedrático de socioloxía na Universidade Diego Portales de Santiago de Chile.
Ademais de docente, a día de hoxe é investigador adxunto do Centro de Estudos de Conflito y Cohesión Social (COES).
As sus áreas de especialización son, entre outras, as teorías da clase media, a desigualdade cultural, a reprodución social e o estudo das prácticas da riqueza e das elites.

Neste libro, subtitulado Estrutura social e clase media na democracia pos-transicional, e prologado por Alberto Garzón, realiza un profundo estudo sociolóxico da clase media española e do seu comportamento político.

Ademais de profundar nas teorías e debates sobre a clase media, Modesto Gayo afonda no seu comportamento político, as súas actitudes e valores, e a relación entre o emprego e o voto, tomando para esta última análise o caso español no período comprendido entre 1986-2008.

Tampouco escapan ao estudo do autor, a estabilidade do votante e a continuidade do sistema de partidos, a evolución ideolóxica da clase media e a súa participación e implicación nas organizacións políticas y sindicais.

Gayo, no seu libro, degrae os patróns importantes do comportamento político da clase media e vai máis alá das habituais análises, incorporando diferentes temáticas que lle permiten extraer conclusións multidimensionais.

En palabras do autor “non abonda con subliñar diferencias parciais cando un cadro xeral é empiricamente máis completo e pode matizar en diferentes grados ou contradicir teses derivadas de investigacións monotemáticas”.

 

/*-----script funcionamento buscador cabeceira Minerva Aurora-----*/